Einmannbunker důl Michal, Ostrava – Michálkovice

Tento Einmannbunker nalezl můj synovec, který mě na něj následně pak upozornil, že našel nějakou stavbu a neví, co to je. Takže jsme se na místo spolu vydali a měli jsme hned jasno. Jedná se o mnou zaznamenaný první nález objektu, typu Einmannbunker na území Ostravy. Einmann je situován ve křoví, na konci vlakového seřadiště železniční stanice Michálkovice.

Do dnešních dnů se bohužel nedochovaly žádné dveře. Zajímavosti na tomto Einmannu je díra/otvor ve vrchní části, která vypadá jako dodatečný vysekaný pozorovací otvor, ale ve skutečnosti se jedná o poškození, během bombardování dolu Michal během 2. světové války, kdy ještě dalšímu poškození pomohl mráz a voda. Další kryt se  ještě nachází ve strojovně samotného dolu Michal, kde se dá dostat během samotné prohlídky.

Poděkování za upřesnění Ing. M. Ruckému, Návštěvnické centrum Dolu Michal