Baterie H.K.B. 2./180 Klitmøller, Dánsko

Stavební práce na této baterii začaly v říjnu 1941, také spolu s několika dalšími bateriemi, a to Hirtshals, Vigsø a Lyngby. Hlavní úkol této baterie je posílit pobřežní ochranu, nedalekých baterii Hanstholm I a Hanstholm II, z levé strany.

Hlavní zbraně tvořily čtyři 10,5 cm francouzská děla (někde se uvádí i šest děl), původem z roku 1913, s dostřelem cca 12 km a také několik podpůrných zbraní na blízkou obranu, především protiletecké 2,5 cm Flaky, včetně světlometu. Z počátku jsou děla umístěná v polních podmínkách, na otevřených stojanech, ale to se mění koncem roku 1942, kdy je rozhodnuto, o výstavbě betonových kasemat (v roce 1944 jsou do nich děla umístěna), velitelského stanoviště a také několika dalších podpůrných bunkrů (jako např. muniční sklady, bunkry pro posádku, kuchyně, objekt pro agregát apod.) Do konce války také dochází k dalšímu postupnému rozšiřovaní a různému zesilování baterie.

Ve zprávě z deníku, stejně jako u baterie Vigsø se uvádí, že posádka je ubytována prvně v kasárnách a od pozdního léta 1943 v bunkrech. Početní složení posádky se během let různě měnilo, zpráva ke dni 15. 1. 1945 uvádí složení: 4 důstojníci, 21 poddůstojníků a 125 vojínu.

Co se týče bojové činnosti, dne 4. 9. 1943 se baterie podílí celkem 45 výstřely, z 2,5 cm Flaku, na sestřelení několika nepřátelských letadel, které následně havarují 4 km severně, od města Klitmøller.

Zpráva ke dni 15. 1. 1945, uvádí složení zbraní této baterie:

– 4x 10,5 cm francouzská děla K331 (? někde 6 děl)
– 2x 5 cm děla KVK (L/42)
– 3x 2,5 cm Flak
– 1x 8,8 PaK (43)
– 3x 8,1 cm minomety (d)
– 4x 5 cm minomety
– 1x těžký kulomet (-34)
– 3x lehký kulomet 12,7 (b)
– 3x lehký kulomet (-42)
– 2x lehký kulomet (-34)
– světlomet

Mapka oblasti:

Při naší návštěvě, jsme oblast s kasematami a velitelským stanovištěm jen v rychlosti prolétli, kvůli fotodokumentaci, asi za 20-30 minut. K objektům se dá dojet, až na pobřeží, pohodlně autem, na konci cesty je menší parkoviště s WC, kde je možnost zaparkovat, cca do 40 metrů, od nejbližšího objektu. Většina objektů je hodně zavátá pískem, bez map a podkladů není možnost většinu objektů typově rozpoznat. 

Použité zdroje:
– www.hanstholmregistreringen.dk
– vlastní poznatky a foto z návštěvy, červenec 2015
– poděkovaní, za nasměrovaní Ondřej Filip, zapisnik.fortif.net

 

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)