Baterie HKB 16./976 Vevang, Norsko

Baterie je strategicky umístěná na skalnatém vršku, nad obci Vevang, z důvodu skvělého výhledu na moře a směrem na město Kristiansund, nedaleko dosti turisticky vyhledávaným tzv. Atlantickým mostům nebo také Atlantické cestě. Hlavní úkol baterie spočíval v kontrole okolních námořních tras a také vstupu do norského fjordu Kornstadfjorden.

Výstavba baterie začala kolem roku 1942 (někde se uvádí rok 1941) a kromě samotné výstavby, byly také zábrany okupačními vojsky některé místní budovy, jako například kostel, škola a několik domů. Vše nakonec bylo ještě oploceno ostnatým drátem. Tímto rozhodnutím obyvatelé Vevangu, byli nuceni během války fungovat provizorně, různě po domech a sklepích. Přístup do dané oblasti, byl také chráněn několika kontrolními body, přes které se muselo projít a několika minovými poli, včetně podmořských min. Výstavba baterie byla částečně prováděna samotnými Němci, dále se uvádí asi 30ti ruskými zajatci a jednak několika obyvateli místní obce Vevang, kterým ač se jim to nelíbilo, tak neměli jinou možnost obživy, aby uživili rodiny.

Hlavní zbraně baterie Vevang tvořily čtyři 8,8 cm Flak(r), které nahradily dříve instalované 10,5 cm K331(f). Okolí bylo chráněno, kromě těchto hlavních zbraní, několika minomety, plamenometem, kulomety, dvěma světlomety, menšími protileteckými Flaky a výše popsanými několika minovými poli. Při rané fázi výstavby, se zde pohybovalo 300 – 350 vojáku, po dokončení se počítalo asi se 120 – 130 vojáky. Němci také postavili mezi všemi objekty telefonickou síť, s tím že všechny linky spojoval objekt 648.

Samotná baterie během války neprodělala mnoho útoků – jen jednou, anglickým letectvem.

K dané baterii se dá dojet a zaparkovat pohodlně autem, asi na 20 metrů, ale musí se projet a trochu kličkovat mezi domy obce Vevang. Spíše, bych doporučoval zaparkovat někde dole u hlavní cesty a dojít tam pěšky. V létě je daná oblast, až na několik málo výjimek, hodně zarostlá vegetaci, není udržována, je volně dostupná, pohyb je místy celkem dosti obtížný a do toho vás otravují ve velkém počtu mouchy a jiný hmyz, repelent zde skoro nepomáhá. Některé části prostoru baterie tvoří ještě mokřady, vřesoviště a místy chodíte po dosti podmáčeném terénu. Za zmínku, zde stojí celkem dobře zachovalý dvoupatrový pozorovací objekt, který nese stopy airsoft hřiště, dále systém vybetonovaných zákopu, dochovalá betonová garáž  a několik pozic minometů. 

Použité zdroje:
– informační cedule na místě a internet
– speciální poděkování Ondřej Filip

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)