Isolační víko kabelových objektů

Další ze zajímavých objevů, které se podařilo nalézti je Isolační víko kabelových objektů, během průzkumu kab. objektů na Králicku, nálezce je M. Urban. V současné době, by víko mělo být k vidění na K-S 25.

V archivních materiálech můžeme dohledat a které mám disposici, že existují 3 druhy těchto isolačních vík. Toto víko je rozkresleno na plánu R 126 spolu s víkem i pro variantu čtvercového poklopu. Jednoduše řečeno, pro kruhové poklopy je víko řešeno do tvaru kužele a pro variantu čtvercového poklopu je to tvarově do nízkého jehlanu. Dále ještě existuje varianta, kdy je ještě nad tímto víkem jedno víko s rovným poklopem (dva půlkruhy), které je zapřené do dvou úchytu na vnitřním kraji kabelového vstupního rámu.

Samotný nález je plechový kužel s úchytem na vrcholu a několika šrouby na spodní straně. S výkresu vyplývá, že pod víkem bylo 6 kusů asfaltokorkových desek, které byly šrouby dotaženy, aby držely desky u sebe. Celé víko tak bylo položeno do litinového poklopu, kdy kolem víka, které lícuje s rámem je drážka, pro odtok přebytečné vody mimo kabelový objekt.

Je celkem málo známe, že kabelové objekty na Ostravsku měly samostatné odvodnění v délce i přes 90 metrů. Bohužel, zatím jsem se k nálezu této věci nedostal, někdy snad v budoucnu.

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)