Kabelové mezníky úseku MO

V minulosti, kdy bylo hledání kabelových komor a studen v plenkách, jsme nalézali v lesích, loukách mezi jednotlivými kab. objekty podezřelé hraniční kameny/mezníky, nikdo nevěděl o co jde, ale tušili jsme, že by to mohly být vyznačené trasy položených kabelů v zemi.

Později vyšla na internetu publikace M. Prášila: Elektroinstalace TO slaboproud, kde se o této problematice značení kabelových tras dočteme.

Z ní vyplývá a také to průzkum v terénu a archívech potvrdil, že trasy kabelu se opravdu označovaly hraničními kameny, že každý lom trasy byl označen minimálně dvěma hraničními kameny, které ale však nebyly umístěné přímo nad kabelem, ale umisťovaly se po obou stranách celé trasy. V plánech a seznamech kab. sítě se zaznamenávaly vzdálenosti mezi kameny, postavení vlevo/vpravo na trase, včetně kolmých vzdálenosti mezi sebou. V katastrálních mapách se kabelové objekty označovaly písmenem Z a hraniční kameny písmenem M a číslem, podle určitého systému.

Krom označování kab. tras, lze někdy dohledat v terénu i samotné kabelové objekty, které jsou označeny hran. kameny, obvykle do čtverce.

V úseku MO byly dosud nalezeny kabelové značky vyrobené z armovaného betonu o délkách 50 nebo 60 cm. Mají průřez cca 15,5 x 15,5 cm. Byly také nalezeny značky s mírně odlišným průřezem např. 15,5 x 16 cm. Z toho lze vyvodit, že byly vyrobeny odlitím betonu do formy.

Na horní straně mají všechny kabelové značky vytisknutý kříž.

Některé značky mají na jedné boční straně vytisknuté písmeno M do betonu a jiné mají zase toto písmeno M napsáno černou barvou. Pod tímto písmenem, by se mělo nacházet napsáno černou barvou číslo značky.

Z toho lze tedy usoudit, že všechny kabelové značky byly vyráběny „hromadně“ a očíslování černou barvou, proběhlo možná, až na osazené značce.

Doposud jsme žádné číslo na mezníku nenašli, až jednoho dne se nám to náhodně podařilo, mělo by se jednat o zatím jediný exemplář, co je mi znám.

Zdroje:
– text a foto M. Varyš, J98
– M. Prášil: Elektroinstalace TO slaboproud – forum.opevneni.cz
– nákres VÚA-VHA Praha – fond ŽSV

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)