Kabelové objekty, Komárno

Celkem málo známou věcí v československého opevnění je ta, že kabelová síť se také vyskytovala u objektu těžkého opevnění v Komárně, na Slovensku. Mnoho informací se zatím nepodařilo nasbírat, ale přesto alespoň nějaké.

Při pátrání v archívu jsem dostal tip/echo od jednoho kolegy, který je tam jako doma, že by tam mohlo být pro mne něco zajímavé, jelikož jsme hledali také informace ke kabelové sítí v Bratislavě. Dostal jsem tedy do ruky Čj. 42 558/taj. 1937, jehož název zní Poklopy k.k. pro úseky „K“, „R“, „Ko“ zadání. Jednoduše řečeno, toto jednání se zabývá nabídkami, cenami a různými kalkulacemi, ohledně dodání poklopů na jednotlivé kabelové objekty v různých úsecích. Po podrobnějším přečtení najdeme nenapadnou větu, ze které se dozvíme, že v Komárně, by mělo být 7 kabelových studen, s průměrem poklopů 55 cm. Pracovní mapa místní kabelové sítě se již podařila kolegům nalézti, co mám informace, otázkou je, jak je to tam ve skutečnosti. Na mapě je vyznačeno max 6 kabelových studen s průběhy vedení tras. Výhledově je v plánu se tam vydat a trochu to tam projít, kdy se do toho chce zapojit i M. Urban. 

Dle dostupných informací také víme, že stavbu kabelové sítě v Komárně zajišťovala firma Inžesta, s.r.o. Bratislava.

Nedávno se však úplně náhodou podařilo jednu kabelovou studnu najít a to číslo 4,  která se nachází mezi tehdejšími objekty Ko – S 3 a Ko – S 4 a nafotit ji. Nalezl ji IF, pozdější fotografie udělal M. Urban.

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)