Kabelové studny 05/II a 06/II, ZOO Ostrava

Jednou z mnoha zajímavosti kabelové sítě úseku MO a OP je to, že tehdejší průběh vedení prochází v dnešní době přes oplocený areál ZOO Ostrava. Konkrétněji, přes ZOO prochází druhá příčka a nacházejí se zde dvě kabelové studny 05/II a 06/II.

Jelikož mám ke zvířátkům a různým chlupáčům blízko, krom toho, zde mám už druhý rok permanentku, tak jsem někdy neváhal sem tam, si při návštěvě odskočit hledat kabelovky. Dříve než se mi pomocí jednoho kolegy dostaly do rukou přesnější kabelové mapy, tak jsem hledal v podstatě naslepo a z dnešního pohledu tam byly i úskoky 200-300 m. Po nějaké době, kdy mi kolega Pavel Holzknecht poskytl přesnější mapy jsem i tak neměl vyhráno. Na mapách se totiž kabelovky vyskytovaly v prostoru, který se těžko dal určit, i když to byly katastrální mapy. ZOO je samá rokle, les, ale to mě neodradilo, i když hledání a propočty míst trvaly zhruba rok.

Prvotní výpočty mi vycházely u KS 05/II někam k hranici betonového plotu, který vede kolem celého areálu ZOO a výpočty KS 06/II kdesi do výběhu velbloudu. KS 05/II jsem se několikrát vydal hledat, jelikož mi přišla lépe dohledatelná, ale bohužel se mi to delší dobu nedařilo, celkem klika byla, že mimo areál ZOO vycházela do nezastavěné části pole/zahrady. Po průzkumu jsem nabyl dojmu, že asi bude opravdu v ZOO a taky později byla. Našel jsem ji v podstatě náhodou, měl jsem zrovna delší chvíli a vydal jsem se 1.1.2012 na Nový rok do ZOO. Motal jsem se nedaleko pravděpodobné pozice a najednou vidím asi 30-40 m od chodníku nějaký podezřelý beton, na který mám čich. Dojdu tedy k místu a vidím mě známý poklop. Dle stavebního řešení je to patrně prvotní konstrukce, než se později ustálily známe typy. Klasicky byla zatopená, bez litinového poklopu, dle podkladu měla mít i několik metrů odvodnění, které jsem bohužel později nenašel. Proběhla klasika nafocení, zaměření. Nálezem této kabelovky jsem si dosti pomohl, jelikož se od ní dá napočítat pozice dalších dvou, na které je napojena.

Celkový pohled
Zatopený vstup

Dále následoval záměr nalézt i zbývající KS 06/II, bohužel jsem ji napočítával asi 4-5x, ale stále jsem se nemohl trefit. Až jednou mě osvítilo a přišel jsem na to, kde zhruba je. Problém byl, že se nacházela v části ZOO, kde se normálně návštěvník nedostane. Napadla mě myšlenka napsat e-mail do ZOO, který jsem potom zrealizoval, s podrobným popisem o co mi jde, jestli bych se na to místo mohl podívat. Dlouho se nic nedělo, takže jsem při další návštěvě ZOO telefonicky z vrátnice připomněl. Odpověď zněla, že by to nebyl problém, že se ještě dohodneme.

Když už jsme se dohodli na termínu návštěvy nepřístupné části a návštěvu jsem pak později zrealizoval, zrovna ten týden začínalo sněžit a na předpokládaném místě KS byla pokrývka asi 10cm sněhu. Po průzkumu okolí jsem bohužel nenašel nic a ani nic, co by kabelovku nasvědčovalo. Domluvil jsem se tedy ještě předběžně, že se tam zastavím, až sníh sleze.

Po příjezdu domů mě čekal v e-mailové schránce zajímavý mail, který se nedostává jen tak. Psal mi jeden pán z vedení ZOO, že dostal mé přeposlané materiály a že by mi mohl s nalezením KS 06/II pomoci a ať mu tedy zavolám. Z mailu také vyplynulo, že KS patrně v 80tých letech zasypali dvěma fůrami hlíny z vlečky, jelikož o čouhající beton KS často zaváděli traktorem a že mi to místo ukáže. Domluvili jsme se předběžně až  sníh sleze, tedy někdy na jaře 2013.

Jen co trochu slezl sníh a bylo trochu rozumné počasí jsem se tedy domluvil telefonem, kdy se tam koukneme. Po příjezdu jsem se měl dostavit do kanceláře, že ještě něco vyřídí a můžeme vyrazit. Po příchodu na místo mi ukázal, kde to asi tenkrát bylo a rozloučil se mnou, že má ještě jinou práci. Trochu jsem okolí prošel a zaujal mě jeden podezřelý kopeček uprostřed louky, dovolil bych si toto místo uhádnout, že to zde tenkrát bylo. Podobnou vyvýšeninu jsem už viděl jinde u kabelovek, konkrétně u KS 17/II MO, většinou byla tvořena kamennou rovnaninou kolem samotného kab. objektů. Místo jsem si tedy nafotil a zaměřil. Celkem jsem se od poslední návštěvy sekl asi jen o 30 m, pod sněhem jsem tuto vyvýšeninu bohužel neviděl. Vzdálenostně od dříve nalezené KS 05/II by to celkem i odpovídalo. V budoucnu zde povede safari, kde bude jezdit vláček mezi zvířaty, krom chlupáčů zde bude i vidět kabelovka, tedy už jen kopeček.

Studna by se měla nacházet zhruba uprostřed snímku, jak je ten malý kopeček.
Zhruba uprostřed, nepatrně jde vidět do čtverce

Trochu něco málo z historie KS 05/II a KS 06/II nalezené v archívu v Praze. Stavbu těchto dvou kab. studní provedla na základě výnosu ŘOP čj. 3780 z 5.8.1936 fy Ing. J. Filip, Praha XIX. Propojení těchto dvou KS je provedeno z bubnu číslo 75, kabelem 10x4x1 (40 žil), bylo zde celkem 20 linek (z toho 4 pro vedení pěší, 4 vedení dělostřelecké a 12 záložních/mírových). Z podkladu dále vyplývá, že kabel je uložen v hloubce 1 m, délka kopané rýhy byla 821,45 m, půda je zde složená ze zeminy+jílu, písek byl na celou kopanou trať dovážen. Celková délka samotného kabele je 848 m; kabel byl položen 8.6.1937, při teplotě 38 st.

Na závěr, bych chtěl poděkovat tímto článkem za ochotu a přístup k dané věci vedení a zaměstnancům ZOO Ostrava.

Použité podklady:
– VÚA-VHA Praha, fond ŘOP a ŽSV
– M. Prášil: Elektroinstalace TO slaboproud (forum.opevneni.cz)
– zvláštní poděkování P. Holzknechtovi

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)