Kryt u kolejiště, Bohumín

Kryt se nachází kdesi u kolejiště na nejmenovaném místě v Bohumíně. Stavebně předpokládám, že by se dal zařadit do dob 2. světové války. Je tvořený třemi vstupy, kdy jeden z nich je dost přisypaný a musel by se odkopat. Uvnitř se žádné lavice pro ukrývané nenacházejí a ani žádné stopy skob na zdech, pouze ve vstupu, kterým jsme do něj vlezli jsou rozpadlé jakési dveře. Je možné, že původní, těžko říci. Taktéž jsem si nevšiml žádných pozůstatku elektroinstalace. 

Když vlezeme dovnitř, pokud odbočíme vlevo, tak se dostaneme po pár metrech k prvnímu vstupu, který je bohužel, až na malou díru, přisypán zeminou a různým bordelem tvořený hlínou, zbytky vegetace apod. Pokud se vydáme vpravo, po našem vstupu, tak po několika metrech narazíme na slepou odbočku nebo možná výklenek, jenž většinou v těchto typech krytů bývá. Těsně před ním vede vlevo delší chodba (odhadem 10-15 metrů), která končí zalomeným třetím vstupem doprava, kterým by se při troše snahy také dalo dostat dovnitř nebo ven.

Kryt je vzhledem ke své poloze celkem dosti čistý, na zemi se povaluje štěrk nebo truska, není zaplaven, až na vstupní část, kde se nacházejí zbytky vykuchaných kabelů elektroinstalace po sběračích kovů.

Poděkování za polohu a společnou návštěvu SZ. 

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)