Opevňování v okolí Čadce, Slovensko

Celkem málo známou věcí, kousek za česko-slovenskou hranicí, kousek pod Čadcou, je ta že je zde vybudováno několik staveb německého opevnění, které mělo zabránit, či pozdržet, postupující spojenecká vojska na konci druhé světové války. O této opevněné oblasti jsem již slyšel z vícero zdrojů, ale informace byly vždy takové všelijaké. Když jsem si nedávno po létech připomněl, že v dané oblasti kousek pod Žilinou se nachází pás několika betonových překážek, začal jsem se o to trochu zajímat a všímat si věcí, na které jsem několikrát míjel a dříve neviděl, když jsem jel na Slovensko za jiným účelem.

A tak jsem se rozhodl, že si tam zajedu osobně a zjistím, co tam vlastně je a pořádně to zdokumentuji, ať je jednou pro vždy pokoj. Pozice několika objektů jsem si našel na webu mapy.cz a následně vyrazil.

První oblast, kde něco mělo být, se nachází v městě Krásno nad Kysucou, v údolí podél řeky Bystrica. Měly tam být dva německé objekty tzv. Tobruk. Osobně si myslím, že tam toho bude více, ale po tom jsem tam nepátral. Po menších komplikacích jsem našel správnou cestu na cyklostezku a po několika desítkách minut došel k prvnímu z nich.

Tobruk 1:
– je klasické konstrukce, nic neobvyklého, uvnitř trochu bahna a vody, otvor pro střelce zabetonován

Po menší fotodokumentaci jsem si všiml po několika metrech něčeho, co mi vzdáleně připomíná betonové překážky přes železnici pod Žilinou. V tomto případě jde o dva hranoly naproti sobě, které jsou výškově stejné a jsou postaveny z lomových kamenů a promísené betonem nebo nějakým pojivem. Shodou okolností, zde v minulosti, také probíhala místní železniční trať, což je v porovnaní s Žilinou až moc podobné. Osobně si myslím, že by to také mohly být další překážky, jelikož jsem již něco stejného také viděl přes cestu Makov – Bytča a také nedaleko Púchova (kde jde o skutečnou překážku), v délce několika desítek metrů a je hodně dobře zachovalá.

Možná překážka na cyklostezce Krásno nad Kysucou:


Pro představu o čem mluvím, uvádím nějaké foto z Google Map. Možná v budoucnu tam zastavím a trochu to zdokumentuji a napíši dva samostatné články.

Postavení cesta Makov – Bytča:

Překážky kousek za Púchovem:

Po té jsem se vydal k poslednímu objektu, typu Tobruk.

Tobruk 2:
– objekt je v podstatě ve stejném stavu jako první, má jen narozdil od něj odkrytý prostor pro střelce, trochu sušší, dovnitř jsem nelezl

Po té jsem se vrátil jinudy k autu a vydal se do další oblasti, kde se měly nacházet tři německé objekty typu Kochbunker. Jde vlastně stavebně o betonový válec různé tloušťky, který je vyztužen železným armováním, má dvě střílny a vstupní otvor. Podle mapy se měly nacházet cca 2,5 km na vrcholu kóty Hackov, nad obci Oščadnica. Po té, co jsem dobelhal na vrchol, mne po cestě zaujalo cosi podezřelého v dáli, na louce. Po přiblížení k objektu jsem nalezl nově čtvrtý Kochbunker, který ani nebyl vyznačený na mapách. Zajímavostí bylo, že byl vyvrácen na bok a mohl jsem si jej tak dobře prohlédnout a nafotit. Zbývající tři Kochbunkry jsou podél turistické cesty a jdou najít snadno.

Kochbunker 1:

Kochbunker 2:
– v tomto případě šly vidět jen střílny

Kochbunker 3:

Kochbunker 4:

Použité podklady:
– mapy.cz
– vlastní poznatky 06/2019
– internet
– v minulosti prováděl také průzkum Milo Gona, kterého jsem bohužel nepoznal, ale dost jsem z toho vycházel

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)