Protiatomový kryt, Karvinsko

Kryt je situován někde na Karvinsku, klasicky není potřeba vědět kde, rozlohou bych ho odhadoval asi na 100 x 200 metrů. Dalo by se říci, že je složen ze dvou části, které jsou spojené několikrát lomenou chodbou. Každá z těchto části má také svůj samostatný nouzový výlez, který tvoří vybetonovaná šachtička s pozůstatky stoupacích želez. Do první části se dostaneme po dvojicí schodů, které jsou naproti sobě a vedou, či se potkávají dole, do jednoho vstupu, který je klasicky tvořený dvojicí plynotěsných dveří a několika plynotěsnými uzávěry. Dveře, jak již u nás bývá, za tu dobu zmizely. Pokud se vydáme vlevo, lze usuzovat že se jednalo o prostory kyslíkovny, filtrace nebo jinak řečeno prostorů pro podporu života, dále následuje několik místnosti, kde lze podle úsudku nalézti septik, ošetřovnu, WC apod. Pokud se vydáme vpravo narazíme na dvě spojovací chodby, které protínají jakýsi hřeben s chodbami, kde podle cedulek na zdi sídlily jednotlivé záchranné čety. Občas z nějaké té hřebenovité chodby vede ještě několik místností a chodeb, viz plán krytu ve fotogalerii. Na zemi se v hojné míře povalují staré matrace a pytle s granulemi pro absorpci tekutých látek, které například používají dnešní hasiči na vylitou naftu apod.

Pokud se dostaneme do druhé části, tak zde lze nalézti prostory pro velení krytu, jako například zasedací místnost, místnost pro spojaře, dále ubikace s pozůstatky postelí, místnost pro dieselagregát, další septik a patrně i filtrovnu. Druhá část má také samostatný vchod, stejný jako v prvním případě a to dvojicí schodů, které se střetávají ve vstupní chodbě, kde jsou také dva dveřní rámy, dveře již klasicky chybí. Dále je zde také řada různých místností a chodeb, bohužel dnes již těžko určitelných, na zemi se povalují dřevěné dveře a obložení místnost v různém stavu rozkladu a rozbití.

Poděkování za tip a společnou návštěvu SZ a JT.

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)