VS štábu CO, Olomouc

V létě, když jsem byl v Olomouci za jiným účelem, mé oko zmerčilo tuhletu podivnou stavbu, doma jsem si pak zjistil a zapátral o co přesněji může jít, našel jsem si k tomu další souvislosti a výhledově zněl plán se tam ještě vrátit a v klidu si to nafotit. Nedávno se naskytla příležitost a dostatek času a tak jsem si z Ostravy „odskočil“ do Olomouce, kde jsem se mimochodem i narodil.

Na začátek článku bych rád upozornil, že se bavíme primárně o stavbě, kde je namalován TGM. Zbývajícím věcem se budu věnovat na konci článku a jsou to jen mé domněnky, pokud někdo k tomu něco má, rád se nechám opravit, případně nemám problém to časem doplnit.

Velitelství stanoviště štábu Civilní obrany okresu Olomouc se nachází přesněji v Bezručových sadech, je situováno pod historické hradby. Výstavba měla být zahájena v roce 1953, doba budovaní se uvádí 4 roky, za částku 5,4 milionu korun. Kryt měl být vybudován pomocí výbušnin a je zde použito až 270 tun oceli. Je zařazen do III. třídy odolnosti, kdy je v podstatě protiatomový. Má dvě patra, plocha krytu se uvádí 561 m2, kdy z toho hlavní plocha je 284 m2 a pomocné prostory 277 m2. Kryt je budován pro 85 osob štábu CO, kteří zde měli řídit další operace. Dále je kryt napojen na veřejný vodovod a má vlastní studnu na užitkovou vodu. Podle zdrojů by měl mít dvě nouzové šachty, které vedou nad hradby. Do dnešních dnů, kdy je přístupný veřejnosti, se zde dochovala vzduchotechnika, dieselagregát, protitlaková komora a rezervoáry na pitnou vodu. V roce 2002 byl vyřazen z evidence tlakových krytů, v roce 2009 převeden do majetku města Olomouc a v roce 2010 převeden na Informační centrum Olomouc, které v něm organizuje prohlídky. Kdy a v jakých termínech, lze dohledat na internetu. Někdy se tam plánuji osobně podívat.

Další stavby, které nemůžou mému cvičenému oku uniknout se nacházejí nedaleko. V prvním případě jde o jakousi zabetonovanou čtvercovou stavbu, která tam prostě historicky nepatří. Sám nevím.

Další dvě stavby jsou už zajímavější, otázka je, jestli to ke krytu CO, z 50tých let 20. století patří. V obou případech jde o dva vstupy pod hradby, které jsou vybetonované a mají pancéřové dveře jištěné pákami. Také není od věci, že zde najdeme dvě betonové zítky, které jsou naproti dveřím a které sloužily jako ochrana proti tlakové vlně a také proti zasypaní. Něco podobného jsem už viděl na Ostravsku a Karvinsku, v jednom případě šlo o kryt CO a v dalším o zítky pozorovatelen z válečné doby.

Když jsem hledal informace k tomuto VS, tak jsem zaregistroval, že v Bezručových sadech bylo v minulosti těch krytů více a že byly v roce 2018 zasypané.

Použité zdroje:
– internet
– cedulka na vstupu do CO
– vlastní foto a znalosti 12/2019
– Olomoucký deník

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)