Zvláštní zařízení Hlučín 159

Jde o patrně asi jediné, mně známe nalezené ZZ na Hlučínsku, které se našlo. Je na již dnes neexistující polní cestě Hať – Kreuzenort. Dle dobových podkladu, by se zde měly nacházet zabetonované kolejnice v betonovém prahu.

Dnes již lze na místě nalézt jen zbytek kraje betonového prahu, který je cca pod 50 cm navážkou hlíny. Fragmenty kolejnic nenalezeny kontrolními výkopy, ani další věci. Při nedávné nečekané návštěvě, dříve viditelné prky betonu jsou již někde pod hlínou.

Dostat se k ZZ lze po asfaltové cestě, z dnešního Polska, která začíná mezi rodinnými domy nebo polní cestou z ČR, která přechází v asfaltovanou cyklostezku., kousek za větrnou vrtulí. Všude, jsou ale cedule Zákaz vjezdu všech motorových vozidel, záleží tedy na risku každého.

Poděkování kolegům za nasměrovaní a za mapové podklady.

error: Obsah je chráněn proti kopírování :-)